Onderwijs

“C-Maxi begrijpt dat je letterlijk van de grond moet kunnen eten.”

Waar kleine kinderen kruipenen spelen, is het belangrijk om te beseffen dat zij regelmatig hun vingers in de mond stoppen. Dit maakt niet alleen veiligheid erg belangrijk voor een school of kinderdagverblijf, ook hygiëne dient hoog in het vaandel te staan. In de eerste plaats zijn wij zelf ook ouders, die er graag gerust op willen zijn dat onze kinderen zich in een gezonde, frisse en veilige omgeving bevinden zodra we hen toevertrouwen aan hun docenten, verzorgers of begeleiders. Net zoals iedere andere ouder.

“Als het fris ruikt wil dat nog niet zeggen dat het schoon is”
Kinderen en jongvolwassenen leren én presteren beter in een schone, frisse omgeving. Zeker in de omgeving van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten worden ruimtes intensief gebruikt. Meerdere malen per dag nemen verschillende mensen plaats aan dezelfde werkplekken. Ook worden lokalen en gemeenschappelijke ruimtes vaak en volop gebruikt, op wisselende tijden van de dag. C-Maxi schoonmaak Antwerpen begrijpt dat iedere leerling of student recht heeft op een schone tafel of ruimte, zodat zij ongehinderd kunnen leren, werken en ontspannen. Zo kunnen wij ons schoonmaakrooster perfect afstemmen op uw les- en pauzetijden. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan goed en hygiënisch onderwijs.

Voorkom ziekte golven
Zodra één kind ziek wordt, ontstaat er vaak een soort domino-effect waarbij zijn of haar klasgenoten en begeleiders ook besmet raken. Dit leidt tot de befaamde ziektegolven op scholen en kinderdagverblijven. Zeker omdat (kleine) kinderen vaak op de grond spelen en veel spullen aanraken – of het liefst in hun mond stoppen – is het risico groot dat zij een bacterie of infectie oplopen. C-Maxi zorgt ervoor dat het aantal zieken tot een minimum beperkt wordt. Zo richten wij onze aandacht intensief op vloeren, plinten, sanitair en speelgoed en kunnen wij tijdens ziektegolven extra uren draaien om een grondige reiniging uit te voeren.

Een schone school

Als iemand voor het eerst een gebouw binnenloopt, zal deze eerste indruk bepalend zijn voor hun definitieve oordeel. Dit geldt ook voor uw (toekomstige) docenten, leerlingen/studenten en hun ouders. Zelfs als de ruimte compleet stof- en vlekvrij is, kan dit teniet gedaan worden door rondslingerende lunchverpakkingen, drinkflesjes en papiertjes. C-Maxi snapt dat schoonmaken verder gaat dan enkel schoonmaken alleen. Wij werken samen met u aan het realiseren van een excellent schone school. De nieuwste techieken worden in uw pand toegepast om de kwaliteit van onze service en dienstverlening te verhogen. Door het hele land hebben wij vestigingen die u graag met raad en daad bijstaan als het aankomt op een hygiënisch schone school.

-Kinderdagverblijven:  -Schoonmaak Kindercrèche -C-Maxi Schoonmaak Onderwijs     -Avond schoonmaak school     -Betere prestaties in schone omgeving